22/11/14 - 22:52          
İmar ve Şehircilik
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Sezer CİHAN

1968 Yılında Denizli'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Harita Mühendisi olarak mezun oldu.

Denizli Belediyesinde; 1990-1999 yıllarında Mühendis, 1999-2003 yıllarında İmar Müdürlüğü 2003-2005 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Haziran 2005 tarihinden itibaren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığını yürüten Sezer CİHAN evli ve dört çocuk babasıdır.

   


 Daire Başkanının Görevleri
a)Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarının koordinasyonu, belediyedeki birimler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile Müdürlüklerde yapılan tüm işlemleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak.
b)Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Belediye Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapmak.
c)İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge, bildiri, prensip kararları ve talimat çerçevesinde bağlı Müdürlüklerin ortak nitelikteki görevlerini yerine getirmek.
d)Başkanlığa bağlı müdürlüklerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri, yetkisini aşan hususlarda da Büyükşehir Belediye Başkanlığı?ndan prensip kararları almak.
e)Belediye Başkanlığı?nca istenen veya mevzuatlara göre kurul ve komisyonlara katılmak.
f) Bağlı müdürlüklerin çalışmalarında verim arttırıcı tedbirler almak.
g)Daire Başkanlığı?na bağlı birimler arasında ve bu birimlerle üst makamlar arasında koordinasyonu sağlamak.
h)Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.
i) Bağlı müdürlüklerin yapacağı yatırımların rantabilitesini kontrol etmek.
j) Teftiş ve Denetim Birimlerinin görevlerini ifa etmelerine, yardımcı tedbirlerin alınmasına bizzat nezaret etmek.
k)Yıllık faaliyet raporlarını düzenletmek.
l) Konu ile ilgili ihale dosyaları hazırlatmak ve takip etmek.
m) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplam kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
n)Daire Başkanlığına gelen havaleli evrakları ilgili birimlere havale etmek.
o)Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelin uyumlu çalışmasını sağlamak.
p)Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırmak.
q)Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırmak.
r) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik etmek.
s) Personelin eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapmak.
t) Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylamak.
u)Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda şube müdürlüklerinin planlarını hazırlatmak, uygulatmak ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretmek.
y) Daire Başkanlığı adına UKOME toplantılarına katılmak
z) Daire Başkanlığı adına AYKOME toplantılarına katılmak


İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlükleri
İmar Şube Müdürlüğü
Harita Şube Müdürlüğü
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü
Kent Planlama Şube Müdürlüğü
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Şube Müdürlüğü


İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yönetmelik
Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği


Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri
Adresİncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkamil / Gaziantep
Telefon +90 342 211 12 00
Fax+90 342 211 12 45
E-postaimar@gantep.bel.trOnline Sayısı : 43
Bugün Ziyaret : 1651
Toplam Ziyaret : 8134922