23/11/14 - 08:56          
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

Şafak TERCAN

1970 Gaziantep doğumlu olan Şafak HENGİRMEN TERCAN ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalında 2003 yılında doktor ünvanını alan Dr. Tercan, 1993-2000 Yıllarında İTÜ ve Gaziantep Üniversitesi'nde araştırma görelisi olarak çalıştı.

Bu Sürede 1995 yılında hazırlanan İstanbul Ulaşım Master Planı Projesinde ulaşım uzmanı olarak görev yaptı. Daha sonra Hollanda Delft Technical University'de misafir araştırmacı olarak kısa dönem görev yaptı.

2003 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. 2006 yılından itibaren aynı belediyede Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürüten Dr. Tercan uluslararası sunulmuş 5 bildirisi bulunan Dr. TERCAN çok iyi İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Evli ve Tuna adında bir oğlu vardır. 
   


Daire Başkanının Görevleri
 1. Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarının koordinasyonu, belediyedeki birimler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile Müdürlüklerde yapılan tüm işlemleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir denetler ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
 2. Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Belediye Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapar.
 3. İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimat çerçevesinde bağlı Müdürlüklerin ortak nitelikteki görevlerini yerine getirir.
 4. Başkanlığa bağlı Müdürlüklerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri, yetkisini aşan hususlarda da Büyükşehir Belediye Başkanlığı?ndan prensip kararları alır.
 5. Belediye Başkanlığı?nca istenen veya mevzuatlara göre kurul ve komisyonlara katılır.
 6. Bağlı Müdürlüklerin çalışmalarında verim arttırıcı tedbirler alır.
 7. Daire Başkanlığı?na bağlı birimler arasında ve bu birimlerle üst makamlar arasında koordinasyonu sağlar.
 8. Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunur.
 9. Bağlı Müdürlüklerin yapacağı yatırımların rantabilitesini kontrol eder.
 10. Teftiş ve Denetim Birimlerinin görevlerini ifa etmelerine, yardımcı tedbirlerin alınmasına bizzat nezaret eder.
 11.  Yıllık faaliyet raporlarını düzenlettirir.
 12.  Konu ile ilgili ihale dosyalarını hazırlatır ve takip eder.
 13.  Yetkisi çerçevesinde maiyetindeki Memurların Sicil Raporlarını değerlendirir.
 14.  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplam kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve sistemin yaygınlaştırılmasını sağlar.
 15.  Daire Başkanlığına gelen havaleli evrakları ilgili birimlere havale eder.
 16.  Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelin uyumlu çalışmasını sağlar.
 17.  Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır.
 18.  Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırır.
 19.  Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder.
 20.  Personelin eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 21.  Şube Müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar.
 22.  Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda şube müdürlüklerinin planlarını hazırlatır, uygulatır ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretir.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlükleri
Atiklar Şube Müdürlüğü


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yönetmelik
Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği


Projeler
> Metan Gazından Elektrik Üretimi Kapasite Artırımı Projesi Açılışı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore menşeili CEV Enerji firması ile yürütülen Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde Elektrik Üretimi Kapasite Artırımı Projesi Açılış Töreni Planateryum Gezegen Evi’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya çok sayıda seçkin konuk katılmıştır.

  Atık Pillerin Toplanması ve Bertarafı   Çöpten Enerji Üretimi
  Ambalaj Atıkları Çöp Değildir   Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar
  Atık Piller   Ömrünü Tamamlamış Lastikler
  Bitkisel Atık Yağ   Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Tesisi Projesi


Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri
Adresİncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkamil / Gaziantep
Telefon +90 342 211 12 00
Fax+90 342 211 12 41
E-posta cevrekoruma@gantep.bel.trOnline Sayısı : 17
Bugün Ziyaret : 316
Toplam Ziyaret : 8137372