27/11/14 - 09:56          
Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğü
Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürü

Mahmut ŞAPUL

16 Haziran 1990 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Memuriyetine başlamış olup;
  • Memur Maaş Tahakkuk Şefi
  • Memur Maaş Tahakkuk Şube Müdürü
  • Eğitim Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştür.
Halen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığında Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.
   


 Şube Müdürünün Görevleri

a) Memur personelin açıktan atama ve naklen tayin ile ilgili işlemlerini yapmak.
b) Norm Kadro (İptal ve İhdas) işlemlerini yapmak.
c) Memur Etik sözleşmesi ile ilgili işlemlerini yapmak.
ç) Memur Personelin vekâlet onayı ile ilgili işlemlerini yapmak.
d) Memur Personellerin adaylık süresi sonunda asalet tasdik işlemlerini yapmak.
e) Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak.
f) Şube Müdürü ve üstü kadrolara atama yapıldığında (vekalet hariç) Belediye Meclisine gerekli bilgileri sunulma işlemlerini yapmak.
g) Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanlarının görevlendirme yazılarını yazmak.
ğ) Bağlı personellerin izin formlarını imzalamak.
h) Özürlü ve hükümlü personelin işe alım işlemlerini yapmak
ı) Kadro cetveli düzenleme ve norm kadro işlemlerini yapmak.
i) Kadro karşılığı sözleşmeli Memur alımı ile ilgili işlemleri yapmak.
j) Kurum teşkilat şemasının güncelleştirilmesini yapmak.
k) Kadro karşılığı alınan tam zamanlı sözleşmeli personele ait evrakın  İçişleri   Bakanlığına gönderilmesiyle ilgili işlemleri yapmak.
l) Sözleşmeli personelin, sözleşme feshi ile ilgili işlemlerini yapmak.
m) İşçi personelin işe alımı, işten ayrılma ile ilgili işlemlerini yapmak.
n) İşçi personelin münhal kadrolara atama izni, kadro ihdas ve iptal teklifleri ile ilgili işlemlerini yapmak.
o) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek.
ö) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak  tam  ve  zamanında yapılmasını sağlamak.
p) Bağlı personelinin  mesai  takibini  yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak.
r) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk  ve  idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı durumlarda  inisiyatif  alarak  sevk ve idareyi gerçekleştirmek.
s) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek, bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak.
ş) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
t)Şube Müdürleri, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken, Belediyenin Stratejik Planındaki vizyon, misyon ve ilkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.
v)Şube Müdürleri, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinde Daire Başkanına karşı sorumludurlar.Şube Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Adresİncilipınar mah. 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkamil / Gaziantep
Telefon +90 342 211 12 00
Fax+90 342 211 12 53
E-posta insankaynaklari@gantep.bel.tr


Online Sayısı : 44
Bugün Ziyaret : 509
Toplam Ziyaret : 8190868